Com afrontem les retallades des de la comunitat educativa? – ¿Cómo afrontamos los recortes desde la comunidad educativa?

A causa d’un problema en la configuració del bloc, l’opció de llegir la informació en castellà o català no és vàlida per aquesta entrada. Per aquest motiu, publiquem l’entrada en ambdós idiomes. Tractarem de solucionar com més aviat millor.

 

Com afrontem les retallades des de la comunitat educativa?

Des d’Ibiza Toma La Plaza – 15M volem reunir a diferents col·lectius pertanyents a la comunitat educativa, alumnat, famílies, professorat, sindicats y  personal no docent, per parlar sobre com ens estan afectant i com ens poden afectar en un futur no gaire llunyà les polítiques d’ajustos dutes a terme pels nostres governants.

Les àgores, a l’antiga Grècia, eren places públiques on la ciutadania es trobava per parlar i discutir sobre un tema. Per a això, en aquesta àgora, volem comptar amb representants dels diferents col·lectius que ens donin la seva visió i ens informin de primera mà. Posteriorment s’obrirà un debat per aclarir alguns punts i parlar sobre la cerca de solucions per a poder actuar conjuntament.

Les retallades que s’han produït en altres comunitats i les mobilitzacions que s’han dut a terme a Madrid i a la Comunitat Valenciana ens poden ajudar a reflexionar sobre el que sobre l’esdevenir del sistema educatiu a les illes Balears.

És moment d’actuar tots junts. Ens hi juguem molt i no podem continuar permetent la mala gestió que ens ha portat al que estem vivint.

L’EDUCACIÓ NO ÉS UNA DESPESA, ÉS UNA INVERSIÓ

Pots descarregar-te el cartell aquí: Agora Educació (cat)

I.E.S Sa Blanca Dona: http://c07006299.eduwebs.caib.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=115

————————————————————————————————————————————————————————

¿Cómo afrontamos los recortes desde la comunidad educativa?

Desde Ibiza Toma la Plaza – 15M queremos reunir a los diferentes colectivos pertenecientes a la comunidad educativa, es decir, alumnado, familias, profesorado, sindicatos, personal no docente, para que hablemos sobre cómo las políticas de ajustes llevadas a cabo por nuestros gobernantes nos están afectando y nos van a afectar en un futuro no muy lejano.

Las ágoras, en la antigua Grecia eran las plazas públicas donde la ciudadanía se encontraba para hablar y discutir sobre un tema. Para ello, en este ágora, contaremos con representantes de los diferentes colectivos donde darán su visión y nos informarán de primera mano. Posteriormente se abrirá un diálogo para aclarar algunos puntos y hablar sobre la búsqueda de soluciones para poder actuar conjuntamente.

Los recortes que se han producido en otras comunidades y las movilizaciones que se han llevado a cabo en Madrid y en la Comunidad Valenciana nos pueden ayudar a reflexionar sobre lo que se nos avecina.

Es el momento de actuar todos a una. Nos jugamos mucho y no podemos continuar permitiendo la mala gestión que nos ha llevado a lo que estamos viviendo.

¡LA EDUCACIÓN NO ES UN GASTO, ES UNA INVERSIÓN¡

Puedes descargarte el cartel aquí: Agora Educación

I.E.S. Sa Blanca Dona: http://c07006299.eduwebs.caib.es/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=2&Itemid=115

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.