Mercat sense sous 8 de Juny / Mercadillo sin dinero 8 de Junio

MERCAT SENSE SOUS (2)

(Castellano más abajo)

El dissabte 8 de juny es celebra a Jesús el Dia del Medi Ambient i estarem allà amb el nostre Mercat sense sous tota la tarda.

L’objectiu d’aquest mercat és doble: d’una banda sortir del sistema consumista en què vivim, cedint les coses que ja no fem servir o trobant alguna cosa que necessitem i que una altra persona ja no feu servir. I d’altra banda alrgando la vida útil de coses que acaben a les escombraries abans de temps, posant així el nostre granet de sorra per conservar el medi ambient.

Així que no ho dubtis, i passa’t per allà. Hi haurà moltes coses més!…

———— ————— —————- ————–
El sábado 8 de junio se celebra en Jesús el Dia del Medio Ambiente y estaremos allí con nuestro Mercadillo sin dinero toda la tarde.

El objetivo de este mercadillo es doble: por un lado salir del sistema consumista en el que vivimos, cediendo las cosas que ya no usamos o encontrando algo que necesitamos y que otra persona ya no usa. Y por otro lado alrgando vida útil de cosas que acaban en la basura antes de tiempo, poniendo así nuestro granito de arena para conservar el Medio Ambiente.

Así que no lo dudes, y pásate por allí. Habrá muchas cosas más!

———- ——— ———
COSES QUE NECESSITES SABER:

1. NO EUROS

El principal i més important aspecte a destacar del mercat és que cap intercanvi pot fer-se amb diners! Aquesta és una condició indispensable per a participar-hi!

2. QUALITAT

Porta coses al mercat que siguin dignes de ser intercanviades. Exposa objectes que estiguin en bon estat i néts, porta allò que saps que pot agradar i com a tu t’agradaria trobar-ho. Dóna valor al mercat!

3. CREA

Saps fer coses amb les mans? No pensis a dur sempre allò vell, que ja no t’agrada o no vols. Crea coses noves i porta-les al mercat, sorprèn i ensenya!

4. MENJAR

Tens olives o conserves del poble?, els pastissos se’t donen bé? Amb menjar intercanviaràs allò que vulguis. Anima’t!

5. INTERCANVIA CONEIXEMENTS

Si vols ensenyar o aprendre quelcom fes-ho saber! Acosta’t al punt d’informació i entre tots estudiarem la possibilitat de crear o dinamitzar un espai d’intercanvi, com podria ser el banc del temps!

6. BARRA LLIURE

Estàs disposat/da a regalar algun/s objectes sense intercanviar-los?, Disposarem d’un espai on podràs cedir aquelles coses que ja no necessites i on podràs cercar allò que estaves buscant. Tant de bo ho trobis!

7. RECICLA

Redueix, reutilitza i finalment recicla! Tot allò que ja no vulguis, que no es pugui reutilitzar o reciclar serà dut a Càrites i Deixalles al final de la Jornada si tu no t’ho vols tornar a endur a casa.

8. CONEIX Aquesta és una bona ocasió per a conèixer la gent del barri. Xerra, riu i gaudeix amb els intercanvis.

———– ———— ———–
COSAS QUE NECESITAS SABER:

1. NO EUROS

El principal y más importante aspecto a destacar del mercado es que ningún intercambio puede hacerse con dinero! Esta es una condición indispensable para participar!

2. CALIDAD

Trae cosas que sean dignas de ser intercambiadas. Expone objetos que estén en buen estado y limpios, lleva lo que sabes que puede gustar y como a ti te gustaría encontrarlo. Da valor al mercado!

3. CREA

Sabes hacer cosas con las manos? No pienses en llevar siempre lo viejo, que ya no te gusta o no quieres. Crear cosas nuevas y llevarlas al mercado, sorprende y enseña!

4. COMER

Tienes aceitunas o conservas del pueblo? Los pasteles te dan bien? Con comida intercambiarás lo que quieras. Anímate!

5. INTERCAMBIA CONOCIMIENTOS

Si quieres enseñar o aprender algo hazlo saber! Acércate al punto de información y entre todos estudiaremos la posibilidad de crear o dinamizar un espacio de intercambio, como podría ser el banco del tiempo !

6. BARRA LIBRE

¿Estás dispuesto a regalar alguno / s objetos sin intercambiarlos? Dispondremos de un espacio donde podrás ceder aquellas cosas que ya no necesitas y donde podrás encontrar lo que estabas buscando. Ojalá tengas suerte!

7. RECICLA Reduce, reutiliza y finalmente recicla! Todo lo que ya no quieras, que no se pueda reutilizar o reciclar será llevado a Cáritas y Deixalles al final de la jornada si tú no te lo quieres volver a llevar a casa.

8. CONOCE Esta es una buena ocasión para conocer la gente del barrio. Charla, ríe y disfruta con los intercambios.

ACTA ASSEMBLEA GENERAL 17/05/2013

(castellano más abajo)

ACTA ASSEMBLEA IBIZA TOMA LA PLAZA 1 DE MAIG 2013

(Plaça del parc 19h-21h)

Lectura de l’ordre del dia.

1. Mercat sense sous.

2. En Acció n º 5.

3. Fòrum Social Eivissa.

4. Plataforma Ibiza Antipetrolífera (PIA).

5. Col · loqui institut Blancadona.

1. MERCAT SENSE SOUS

-Escriure mail infraestructura necessària (burra, taula, cordes, penjadors, pareos, etc)
-Imprimir cartell A1 (cat + cast)
-Imprimir pautes mercat per sensibilització
-11 Maig: confirmar (posteriorment posposat al 18 de maig)

2. A ACCIÓ º 5

-Ja estan els continguts complets.
-Proposta inclusió carta oberta contra les prospeccions petrolíferes.
-Es comença a maquetar (2 persones)
-Proposta de proper número sobre el ARTIVISME. 1 persona s’encarregarà de redactar llista de
-Possibles temes i continguts. Contactar amb possibles redactor @ s (hi ha propostes). Publica-ho al fb i bloc per obrir participació i col · laboracions.

3. FÒRUM SOCIAL EIVISSA.

-Consulta interna per proposar format / estructura des ITLP. Es comenta diversos (pàgina inici amb descripció del fòrum, pestanyes per als diferents col · lectius amb breu explicació i enllaços a llocs propis)
-Estudiar on allotjar el blog
-Idiomes: català + castellà + anglès
-Definir persones i col · lectius responsables del manteniment del bloc
-Definir correu-e receptor del bloc i persona / es encarregades de seguiment
-Començar a carregar l’eina de calendari conjunt.
-Obrir proposta sobre un logotip.
-Traslladar informació Plataforma Eivissa Antipetrolífera.
-Plantejar organització de jornades de visualització de col · lectius i sensibilització social (octubre)
-Exposar col · loqui Blancadona i traslladar proposta de pla de sensibilització moviments socials en instituts.

4. PLATAFORMA CONTRA PROSPECCIONS PETROLÍFERES.

-S’informa de com s’està gestant: participants i suports. Recursos.
-Estratègies per buscar adhesions.
-Traslladar al fòrum.
-ITLP pot actuar de receptor de propostes fins que la plataforma es constitueixi i organitzi.
-Publicació de carta oberta a fb i fòrum de ITLP i En Acció.
-Dues persones implicades mantindran una reunió amb possibles promotors / col · laboradors.

5. COL · LOQUI MOVIMENTS SOCIALS A EIVISSA (institut Blancadona).

-S’explica com es va desenvolupar i es valora com una experiència molt interessant.
-Es proposa estudiar la possibilitat d’estendre la iniciativa a altres instituts per apropar els col · lectius als i adolescents. Contactar amb Coordinadora Professorat Preocupat perquè canalitzin proposta.
-Estudiar possibles col · lectius participants, formats d’exposició i informació (audiovisual, comunicació a la xarxa, etc ..).
-Traslladar al fòrum com a acció conjunta.

6. 12-15M

-No convoquem a l’illa.
-Difusió de convocatòria i notícies a nivell nacional.

PROPERA ASSEMBLEA: 15 MAIG, 19h, Plaça del Parc

Ordre del dia:

• Preparació mercat sense sous.
• Evolució Plataforma.
• Novetats En Acció.
• Preparació Fòrum 24M.
• Col · loquis instituts.

—————————————————————————————————————————————–

ACTA ASAMBLEA IBIZA TOMA LA PLAZA 1 DE MAYO 2013

(Plaza del parque 19h-21h)

Lectura del Orden del día.
1. Mercat sense sous.

2. En Acció nº5.

3. Foro Social Eivissa.

4. Plataforma Ibiza Antipetrolífera (PIA).

5. Coloquio institut Blancadona.

1. MERCAT SENSE SOUS

-Escribir mail infraestructura necesaria (burra, mesa, cuerdas, perchas, pareos, etc)
-Imprimir cartel A1 (cat+cast)
-Imprimir pautas mercadillo para sensibilización
-11 mayo: confirmar (posteriormente pospuesto al 18 de mayo)

2. EN ACCIÓ Nº5

-Ya están los contenidos completos.
-Propuesta inclusión carta abierta contra las prospecciones petrolíferas.
-Se empieza a maquetar (2 personas)
-Propuesta de próximo número sobre el ARTIVISMO. 1 persona se encargará de redactar lista de
-Posibles temas y contenidos. Contactar con posibles redactor@s (hay propuestas). Publicar en fb y blog para abrir participación y colaboraciones.

3. FORO SOCIAL EIVISSA.

-Consulta interna para proponer formato/estructura desde ITLP. Se comenta varios (página inicio con descripción del foro, pestañas para los diferentes colectivos con breve explicación y enlaces a sitios propios)
-Estudiar dónde alojar el blog
-Idiomas: catalán + castellano + inglés
-Definir personas y colectivos responsables del mantenimiento del blog
-Definir correo-e receptor del blog y persona/as encargadas de seguimiento
-Empezar a cargar la herramienta de calendario conjunto.
-Abrir propuesta sobre un logo.
-Trasladar información Plataforma Ibiza Antipetrolífera.
-Plantear organización de jornadas de visualización de colectivos y sensibilización social (octubre)
-Exponer coloquio Blancadona y trasladar propuesta de plan de sensibilización movimientos sociales en institutos.

4. PLATAFORMA CONTRA PROSPECCIONES PETROLÍFERAS.

-Se informa de cómo se está gestando: participantes y apoyos. Recursos.
-Estrategias para buscar adhesiones.
-Trasladar al foro.
-ITLP puede actuar de receptor de propuestas hasta que la plataforma se constituya y organice.
-Publicación de carta abierta en fb y foro de ITLP y En Acció.
-Dos personas implicadas mantendrán una reunión con posibles promotores/colaboradores.

5. COLOQUIO MOVIMIENTOS SOCIALES EN EIVISSA (institut Blancadona).

-Se explica cómo se desarrolló y se valora como una experiencia muy interesante.
-Se propone estudiar la posibilidad de extender la iniciativa a otros institutos para acercar los colectivos a l@s adolescentes. Contactar con Coordinadora Professorat Preocupat para que canalicen propuesta.
-Estudiar posibles colectivos participantes, formatos de exposición e información (audiovisual, comunicación en la red, etc..).
-Trasladar al foro como acción conjunta.

6. 12-15M

-No convocamos en la isla.
-Difusión de convocatoria y noticias a nivel nacional.

PRÓXIMA ASAMBLEA: 15 MAYO, 19h, Plaza del Parque

Orden del día:

• Preparación mercat sense sous.
• Evolución Plataforma.
• Novedades En Acció.
• Preparación Foro 24M.
• Coloquios institutos.

Mercat sense sous / Mercadillo sin dinero 18/05/2013

Ja tenim nova data per al Mercat!!   Ya tenemos nueva fecha para el Mercat!

Proper Mercat sense sous en col · laboració amb Natural is

Próximo Mercadillo sin dinero en colaboración con Natural is

mercat sense sous naturalis (Castellano más abajo)

Pensa per un moment, ¿què dóna valor a les coses, els sous que ens costa adquirir o l’ús que en fem?

Com el seu nom indica, aquí no serveixen els sous, tot funciona per intercanvi. La idea és oferir aquelles coses que ja no fas servir, que ja no t’agraden, que ja no necessites (i que, per descomptat,segueixen estant en bon estat i poden ser usats per altres) i trobar aquelles coses que necessites, que et poden ser d’utilitat i que algú et pot regalar evitant així el tenir que comprar-les. Que aconseguim amb això? Encara que alguns pensin que aturar l’economia, ja que es va a aturar la producció, el que aconseguim és parar una mica aquesta producció massiva que està consumint el nostre planeta, reutilitzant, reciclant aquelles coses que s’ofereixen en el mercat (no cal comprar si les puc trobar-hi!) i, encara que sembli una broma, vam aconseguir buidar les nostres cases de totes aquelles coses que per nosaltres ja són “trastos” però que altres estan buscant. Al mateix temps, ens permet conèixer als nostres veïns i compartir amb ells no només les coses que deixem al mercat, sinó moltes més coses que segur descobrim que podem compartir (ell m’ajudarà a tallar la gespa i jo l’ajudaré a arreglar aquella roba que li ha quedat gran)

Accions com aquesta són el nostre petit gra de sorra per al canvi global!

COSES QUE NECESSITES SABER:

1. NO EUROS

El principal i més important aspecte a destacar del mercat és que cap intercanvi pot fer-se amb diners! Aquesta és una condició indispensable per a participar-hi!

2. QUALITAT

Porta coses al mercat que siguin dignes de ser intercanviades. Exposa objectes que estiguin en bon estat i néts, porta allò que saps que pot agradar i com a tu t’agradaria trobar-ho. Dóna valor al mercat!

3. CREA

Saps fer coses amb les mans? No pensis a dur sempre allò vell, que ja no t’agrada o no vols. Crea coses noves i porta-les al mercat, sorprèn i ensenya!

4. MENJAR

Tens olives o conserves del poble?, els pastissos se’t donen bé? Amb menjar intercanviaràs allò que vulguis. Anima’t!

5. INTERCANVIA CONEIXEMENTS

Si vols ensenyar o aprendre quelcom fes-ho saber! Acosta’t al punt d’informació i entre tots estudiarem la possibilitat de crear o dinamitzar un espai d’intercanvi, com podria ser el banc del temps!

6. BARRA LLIURE

Estàs disposat/da a regalar algun/s objectes sense intercanviar-los?, Disposarem d’un espai on podràs cedir aquelles coses que ja no necessites i on podràs cercar allò que estaves buscant. Tant de bo ho trobis!

7. RECICLA

Redueix, reutilitza i finalment recicla! Tot allò que ja no vulguis, que no es pugui reutilitzar o reciclar serà dut a Càrites i Deixalles al final de la Jornada si tu no t’ho vols tornar a endur a casa.

8. CONEIX

Aquesta és una bona ocasió per a conèixer la gent del barri. Xerra, riu i gaudeix amb els intercanvis.

———————————————————————————————————————————————

Piensa por un momento, ¿qué da valor a las cosas, el dinero que nos cuesta adquirirlas o el uso que hacemos de ellas?

Como su nombre indica, aquí no sirve el dinero, todo funciona por trueque. La idea es ofrecer aquellas cosas que ya no usas, que ya no te gustan, que ya no necesitas (y que, por supuesto, siguen estando en buen estado y pueden ser usados por otros) y encontrar aquellas cosas que necesitas, que te pueden ser de utilidad y que alguien te puede regalar evitando así el tener que comprarlas. ¿Que conseguimos con esto? Aunque algunos piensen que parar la economía, pues se va a parar la producción, lo que conseguimos es parar un poco esa producción masiva que está consumiendo nuestro planeta, reusando, reutilizando, reciclando aquellas cosas que se ofrecen en el mercado (¡no hace falta comprarlas si las puedo encontrar allí!) y, aunque parezca una broma, conseguimos vaciar nuestras casas de todas aquellas cosas que para nosotros ya son “trastos” pero que otros andan buscando. Al mismo tiempo, nos permite conocer a nuestros vecinos y compartir con ellos no solo las cosas que dejamos en el mercado, sino muchas más cosas que seguro descubrimos que podemos compartir (él me va a ayudar a cortar el césped y yo le ayudaré a arreglar aquella ropa que le ha quedado grande)

Acciones como esta son nuestro pequeño grano de arena para el cambio global!

COSAS QUE NECESITAS SABER:

1. NO EUROS

El principal y más importante aspecto a destacar del mercado es que ningún intercambio puede hacerse con dinero! Esta es una condición indispensable para participar!

2. CALIDAD

Trae cosas que sean dignas de ser intercambiadas. Expone objetos que estén en buen estado y limpios, lleva lo que sabes que puede gustar y como a ti te gustaría encontrarlo. Da valor al mercado!

3. CREA

Sabes hacer cosas con las manos? No pienses en llevar siempre lo viejo, que ya no te gusta o no quieres. Crear cosas nuevas y llevarlas al mercado, sorprende y enseña!

4. COMER

Tienes aceitunas o conservas del pueblo? Los pasteles te dan bien? Con comida intercambiarás lo que quieras. Anímate!

5. INTERCAMBIA CONOCIMIENTOS

Si quieres enseñar o aprender algo hazlo saber! Acércate al punto de información y entre todos estudiaremos la posibilidad de crear o dinamizar un espacio de intercambio, como podría ser el banco del tiempo !

6. BARRA LIBRE

¿Estás dispuesto a regalar alguno / s objetos sin intercambiarlos? Dispondremos de un espacio donde podrás ceder aquellas cosas que ya no necesitas y donde podrás encontrar lo que estabas buscando. Ojalá tengas suerte!

7. RECICLA

Reduce, reutiliza y finalmente recicla! Todo lo que ya no quieras, que no se pueda reutilizar o reciclar será llevado a Cáritas y Deixalles al final de la jornada si tú no te lo quieres volver a llevar a casa.

8. CONOCE

Esta es una buena ocasión para conocer la gente del barrio. Charla, ríe y disfruta con los intercambios.

Propera Assemblea General 15/05/2013

La propera assemblea general tindrà lloc el dimecres 15 de maig a les 19h a Plaça del parc. Us esperem!

La próxima asamblea general tendrá lugar el miércoles 15 d emayo a las 19h en Plaza del parque. Os esperamos!

 

Propera Assemblea General 01/05/2013

La propera assemblea general tindrà lloc el dimecres 1 de maig a les 19h a Plaça del parc. Us esperem!

La próxima asamblea general tendrá lugar el miércoles 1 d emayo a las 19h en Plaza del parque. Os esperamos!

Es cancela el Mercat sense sous / Se cancela el Mercadillo sin dinero (27/4/2013)

ATENCIÓ: A causa del pronòstic del temps per demà dissabte 27 d’abril, ES CANCEL el Mercat sense sous. Avisarem aviat de nova data.

ATENCION: A causa del pronóstico del tiempo para mañana sábado, SE CANCELA el Mercadillo sin dinero. Avisaremos pronto de nueva fecha.

MERCAT SENSE SOUS (2)

Mercat sense sous / Mercadillo sin dinero

Castellano más abajo

mercat sense sous naturalis MERCAT SENSE SOUS  Dissabte 27 d’abril al Mercat Vell (Eivissa)

Pensa per un moment, ¿què dóna valor a les coses, els sous que ens costa adquirir o l’ús que en fem?

Com el seu nom indica, aquí no serveixen els sous, tot funciona per intercanvi. La idea és oferir aquelles coses que ja no fas servir, que ja no t’agraden, que ja no necessites (i que, per descomptat,segueixen estant en bon estat i poden ser usats per altres) i trobar aquelles coses que necessites, que et poden ser d’utilitat i que algú et pot regalar evitant així el tenir que comprar-les.

Que aconseguim amb això? Encara que alguns pensin que aturar l’economia, ja que es va a aturar la producció, el que aconseguim és parar una mica aquesta producció massiva que està consumint el nostre planeta, reutilitzant, reciclant aquelles coses que s’ofereixen en el mercat (no cal comprar si les puc trobar-hi!) i, encara que sembli una broma, vam aconseguir buidar les nostres cases de totes aquelles coses que per nosaltres ja són “trastos” però que altres estan buscant. Al mateix temps, ens permet conèixer als nostres veïns i compartir amb ells no només les coses que deixem al mercat, sinó moltes més coses que segur descobrim que podem compartir (ell m’ajudarà a tallar la gespa i jo l’ajudaré a arreglar aquella roba que li ha quedat gran).

Accions com aquesta són el nostre petit gra de sorra per al canvi global!

 

COSES QUE NECESSITES SABER:

 

1. NO EUROS

El principal i més important aspecte a destacar del mercat és que cap intercanvi pot fer-se amb diners! Aquesta és una condició indispensable per a participar-hi!
2. QUALITAT
Porta coses al mercat que siguin dignes de ser intercanviades. Exposa objectes que estiguin en bon estat i néts, porta allò que saps que pot agradar i com a tu t’agradaria trobar-ho. Dóna valor al mercat!
3. CREA
Saps fer coses amb les mans? No pensis a dur sempre allò vell, que ja no t’agrada o no vols. Crea coses noves i porta-les al mercat, sorprèn i ensenya!
4. MENJAR
Tens olives o conserves del poble?, els pastissos se’t donen bé? Amb menjar intercanviaràs allò que vulguis. Anima’t!
5. INTERCANVIA CONEIXEMENTS
Si vols ensenyar o aprendre quelcom fes-ho saber! Acosta’t al punt d’informació i entre tots estudiarem la possibilitat de crear o dinamitzar un espai d’intercanvi, com podria ser el banc del temps!
6. BARRA LLIURE
Estàs disposat/da a regalar algun/s objectes sense intercanviar-los?, Disposarem d’un espai on podràs cedir aquelles coses que ja no necessites i on podràs cercar allò que estaves buscant. Tant de bo ho trobis!
7. RECICLA Redueix, reutilitza i finalment recicla! Tot allò que ja no vulguis, que no es pugui reutilitzar o reciclar serà dut a Càrites i Deixalles al final de la Jornada si tu no t’ho vols tornar a endur a casa.
8. CONEIX Aquesta és una bona ocasió per a conèixer la gent del barri. Xerra, riu i gaudeix amb els intercanvis.
——————————————————————————————————————————————–
MERCADILLO SIN DINERO Sábado 27 de abril en el Mercado Viejo (Eivissa)
Piensa por un momento, ¿qué da valor a las cosas, el dinero que nos cuesta adquirirlas o el uso que hacemos de ellas?
Como su nombre indica, aquí no sirve el dinero, todo funciona por trueque. La idea es ofrecer aquellas cosas que ya no usas, que ya no te gustan, que ya no necesitas (y que, por supuesto, siguen estando en buen estado y pueden ser usados por otros) y encontrar aquellas cosas que necesitas, que te pueden ser de utilidad y que alguien te puede regalar evitando así el tener que comprarlas.
¿Que conseguimos con esto? Aunque algunos piensen que parar la economía, pues se va a parar la producción, lo que conseguimos es parar un poco esa producción masiva que está consumiendo nuestro planeta, reusando, reutilizando, reciclando aquellas cosas que se ofrecen en el mercado (¡no hace falta comprarlas si las puedo encontrar allí!) y, aunque parezca una broma, conseguimos vaciar nuestras casas de todas aquellas cosas que para nosotros ya son “trastos” pero que otros andan buscando. Al mismo tiempo, nos permite conocer a nuestros vecinos y compartir con ellos no solo las cosas que dejamos en el mercado, sino muchas más cosas que seguro descubrimos que podemos compartir (él me va a ayudar a cortar el césped y yo le ayudaré a arreglar aquella ropa que le ha quedado grande).
Acciones como esta son nuestro pequeño grano de arena para el cambio global!
COSAS QUE NECESITAS SABER:
1. NO EUROS
El principal y más importante aspecto a destacar del mercado es que ningún intercambio puede hacerse con dinero! Esta es una condición indispensable para participar!
2. CALIDAD
Trae cosas que sean dignas de ser intercambiadas. Expone objetos que estén en buen estado y limpios, lleva lo que sabes que puede gustar y como a ti te gustaría encontrarlo. Da valor al mercado!
3. CREA
Sabes hacer cosas con las manos? No pienses en llevar siempre lo viejo, que ya no te gusta o no quieres. Crear cosas nuevas y llevarlas al mercado, sorprende y enseña!
4. COMER
Tienes aceitunas o conservas del pueblo? Los pasteles te dan bien? Con comida intercambiarás lo que quieras. Anímate!
5. INTERCAMBIA CONOCIMIENTOS
Si quieres enseñar o aprender algo hazlo saber! Acércate al punto de información y entre todos estudiaremos la posibilidad de crear o dinamizar un espacio de intercambio, como podría ser el banco del tiempo !
6. BARRA LIBRE
¿Estás dispuesto a regalar alguno / s objetos sin intercambiarlos? Dispondremos de un espacio donde podrás ceder aquellas cosas que ya no necesitas y donde podrás encontrar lo que estabas buscando. Ojalá tengas suerte!
7. RECICLA
Reduce, reutiliza y finalmente recicla! Todo lo que ya no quieras, que no se pueda reutilizar o reciclar será llevado a Cáritas y Deixalles al final de la jornada si tú no te lo quieres volver a llevar a casa.
8. CONOCE
Esta es una buena ocasión para conocer la gente del barrio. Charla, ríe y disfruta con los intercambios.

Acta 02/04/2013

(más abajo en castellano)

Acta 02/04/2013

Ordre del dia:

1) 9 de maig – Toc a Bankia.

2) 12 de Maig – Mobilització global.

3) Mercat sense sous (Naturalis).

4) Fòrum Social.

1. 9 de maig:

-Comunicar a la PAH si es vol unir al  “Toque a Bankia” per actuar junts, via correu electrònic.

-Informar individualment d’en què consite ” Toque a  Bankia. ”

2. 12 de maig

-Buscar informació sobre el 12 de maig, ja que no hi ha a penes promoció. -Proposar al Fòrum amb l’objectiu de presentar en públic el fòrum social.

-Enviar correu electrònic, a la gent del fòrum social per preguntar si ho poden anar parlant en les seves respectives assemblees

3. Mercat sense sous amb Natural is Ibiza

-Sí rotund a participar conjuntament amb el mercat que organitza Naturalis al mercat vell. Comunicar per e.mail a ells.

-Preguntar a la Cooperativa Integral si també podríem participar almenys un dia amb el nostre Mercat sense sous en el seu mercat.

4. Fòrum social

-Enviar correu electrònic al Fòrum social perquè ens donin un correu amb el que vagin a accedir al google-calendar (un per col · lectiu)

-Escriure un e-mail als del fòrum social perquè confirmin la seva adhesió o no al mateix.

Propera Assemblea 15 d’abril a les 18:00 a Plaça del Parc

——————————————————————————————————————————

Acta 02/04/ 2013.

Orden del dia:

1) 9 de Mayo – Toque a Bankia.

2) 12 de Mayo – Movilización global.

3) Mercat sense sous ( Naturalis).

4) Foro Social.

1.9 de mayo  

-Comunicar a la PAH si se quiere unir al “toque a Bankia´´ para actuar juntos, via correo electronico.

– Informarnos individualmente de en qué consite “Toque a Bankia.”

2. 12 de mayo

-Buscar información sobre el 12 de mayo, ya que no hay apenas promoción.

– Proponerlo en el Foro con el objetivo de presentar en publico el foro social.

– Mandar e-mail, a la gente del foro social para preguntar si lo pueden ir hablando en sus respectivas asambleas

3. Mercat sense sous con Natural is Ibiza

-Si rotundo a participar conjuntamente con el mercado que organiza Naturalis en el mercado viejo. Comunicarles por e.mail a ellos.

-Preguntar a la Cooperativa Integral si tambien podriamos participar al menos un dia con nuestro Mercat  sense sous en su mercadillo.

4. Foro social

-Mandar e-mail al Foro social para que nos den un correo con el que vayan a acceder al google-calendar (uno por colectivo)

-Escribir un e-mail a los del foro social para que confirmen su adhesión o no al mismo.

Proxima Asamblea  15  de Abril  a las 18:00 en Plaza del parque

VI Mercat sense sous / VI Mercadillo sin dinero

VI mercat sense sous

VI Mercat sense sous

Diumenge 31 de Març

Plaça de l’Església de Sta Gertrudis 11-15h

COSES QUE NECESSITES SABER:

1. NO EUROS

El principal i més important aspecte a destacar del mercat és que cap intercanvi pot fer-se amb diners! Aquesta és una condició indispensable per a participar-hi!

2. QUALITAT

Porta coses al mercat que siguin dignes de ser intercanviades. Exposa objectes que estiguin en bon estat i néts, porta allò que saps que pot agradar i com a tu t’agradaria trobar-ho. Dóna valor al mercat!

3. CREA

Saps fer coses amb les mans? No pensis a dur sempre allò vell, que ja no t’agrada o no vols. Crea coses noves i porta-les al mercat, sorprèn i ensenya!

4. MENJAR

Tens olives o conserves del poble?, els pastissos se’t donen bé? Amb menjar intercanviaràs allò que vulguis. Anima’t!

5. INTERCANVIA CONEIXEMENTS

Si vols ensenyar o aprendre quelcom fes-ho saber! Acosta’t al punt d’informació i entre tots estudiarem la possibilitat de crear o dinamitzar un espai d’intercanvi, com podria ser el banc del temps!

6. BARRA LLIURE

Estàs disposat/da a regalar algun/s objectes sense intercanviar-los?, Disposarem d’un espai on podràs cedir aquelles coses que ja no necessites i on podràs cercar allò que estaves buscant. Tant de bo ho trobis!

7. RECICLA

Redueix, reutilitza i finalment recicla! Tot allò que ja no vulguis, que no es pugui reutilitzar o reciclar serà dut a Càrites i Deixalles al final de la Jornada si tu no t’ho vols tornar a endur a casa.

8. CONEIX Aquesta és una bona ocasió per a conèixer la gent del barri. Xerra, riu i gaudeix amb els intercanvis.

Aquest és un espai per als primers intercanvis, peròsegur que amb els teus veïns pots compartir moltes coses més!

 

 

  VIMercadillo sin dinero

 

VI Mercadillo sin dinero

Domingo 31 de marzo

Pza de la Iglesia de Sta Gertrudis 11-15h

COSAS QUE NECESITAS SABER:

1. NO EUROS

El principal y más importante aspecto a destacar del mercado es que ningún intercambio puede hacerse con dinero! Esta es una condición indispensable para participar!

2. CALIDAD

Trae cosas que sean dignas de ser intercambiadas. Expone objetos que estén en buen estado y limpios, lleva lo que sabes que puede gustar y como a ti te gustaría encontrarlo. Da valor al mercado!

3. CREA

Sabes hacer cosas con las manos? No pienses en llevar siempre lo viejo, que ya no te gusta o no quieres. Crear cosas nuevas y llevarlas al mercado, sorprende y enseña!

4. COMER

Tienes aceitunas o conservas del pueblo? Los pasteles te dan bien? Con comida intercambiarás lo que quieras. Anímate!

5. INTERCAMBIA CONOCIMIENTOS

Si quieres enseñar o aprender algo hazlo saber! Acércate al punto de información y entre todos estudiaremos la posibilidad de crear o dinamizar un espacio de intercambio, como podría ser el banco del tiempo !

6. BARRA LIBRE

¿Estás dispuesto a regalar alguno / s objetos sin intercambiarlos? Dispondremos de un espacio donde podrás ceder aquellas cosas que ya no necesitas y donde podrás encontrar lo que estabas buscando. Ojalá tengas suerte!

7. RECICLA Reduce, reutiliza y finalmente recicla! Todo lo que ya no quieras, que no se pueda reutilizar o reciclar será llevado a Cáritas y Deixalles al final de la jornada si tú no te lo quieres volver a llevar a casa.

8. CONOCE Esta es una buena ocasión para conocer la gente del barrio. Charla, ríe y disfruta con los intercambios.

Este es un espacio para los primeros intercambios, pero seguro que con tus vecinos puedes compartir muchas cosas más!

Propera Assemblea General 2/04/2013

3981119745_c90ca7b284 Propera Assemblea General dimarts 2 d’abril a les 18h al Parc de la Pau

 

Proxima Asamblea Generalmartes 2 de abril a las 18h en el Parque de la Paz